Separacja pieniądza i państwa

Rozdział kościoła i państwa uznawany jest za standard w każdym wolnym kraju. Dzięki temu, nie musimy wyznawać oficjalnej religii państwowej. Możemy legalnie wyznawać dowolną religię lub nie wyznawać żadnej.

Następnym naturalnym krokiem ewolucyjnym jest rozdział pieniądza od państwa. Nie ma powodu, żeby państwa były uprzywilejowanymi graczami ekonomicznymi kosztem swoich obywateli.

Monopol państwowy na emisję pieniądza nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Jedynym powodem, dla którego istnieje, są zaszłości historyczne. […] Przydałaby się denacjonalizacja pieniądza.

  • Robert Gwiazdowski

Bitcoin jest równoległym systemem finansowym, niezależnym od rządów i banków centralnych. Przy odpowiednio dużej skali użycia, Bitcoin efektywnie doprowadzi do uwolnienia pieniądza od kontroli państwowej.

Najtwardsza w historii forma własności

Liczba bitcoinów jest skończona i nigdy nie przekroczy 21 milionów. Bitcoinów nie da się dodrukować ponad założoną deflacyjną krzywą emisji, dążącą asymptotycznie do 21 milionów sztuk.

Bitcoinów nie da się skonfiskować w żaden cywilizowany czy systemowy sposób. Jedynym sposobem jest zmuszenie właściciela do udostępnienia tzw. klucza prywatnego. Jednak nawet wtedy nie ma pewności, czy zostały udostępnione wszystkie klucze.

Bitcoinów nie da się również podrobić. Autentyczność bitcoinów jest jednoznacznie weryfikowana przez oprogramowanie działające na komputerze odbierającego, tzw. pełny węzeł Bitcoin.

Wreszcie, bitcoiny są łatwe w transporcie. Ponieważ fundamentalnie jest to tylko sekretna liczba, nie zajmuje miejsca i odpowiednio zapisana jest nie do wykrycia.

Te unikalne cechy sprawiają, że można uważać Bitcoin za najtwardszą formę własności prywatnej w historii.

Wolny handel bez granic

Bitcoin nie ma opinii o dobrach i usługach, które nabywasz.

Płatność bitcoinem przejdzie zawsze.

Transakcje bitcoinowe nie respektują ograniczeń prawnych i nie znają granic państwowych. Bitcoin działa identycznie w każdym zakątku świata, gdzie jest Internet.

Ściślej, na upartego nawet dostęp do Internetu nie jest konieczny - zaawansowanym użytkownikom wystarczy antena satelitarna do ściągania bloków i łączność GSM lub radiowa do wysyłki transakcji.