Ochrona majątku przed inflacją i konfiskatą

Bitcoin pozwala przechowywać praktycznie nieograniczony majątek na jednym sekretnym numerze (tzw. kluczu prywatnym). Dzięki takiej formie jest znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy w przechowywaniu, niż odpowiadająca ilość złota czy gotówki.

W przeciwieństwie do innych aktywów, bitcoinów nie da się skonfiskować w żaden systemowy czy automatyczny sposób. Jeśli właściciel prawidłowo zabezpieczył klucz prywatny, jedynym sposobem jest zmuszenie właściciela do jego ujawnienia. Jednak nawet wtedy nie jest jasne, czy właściciel ujawnił wszystkie swoje klucze.

Niuans: kurs Bitcoina jest bardzo chwiejny i na pierwszy (naiwny) rzut oka dyskwalifikuje go jako wehikuł przechowywania majątku. Historycznie jednak, długoterminowe (4+ lat) posiadanie nigdy nie przyniosło straty właścicielom. Bitcoin jest najlepiej performującym aktywem ostatnich 10-ciu lat. Niemniej jednak, kupując bitcoiny, należy konserwatywnie zakładać bardzo długi horyzont czasowy, najlepiej powyżej 20 lat.

Dywersyfikacja aktywów

Bitcoin jest nowym rodzajem aktywa, słabo skorelowanym z klasycznymi aktywami. Bitcoin pozwala na jednoczesną dywersyfikację majątku względem wielu osi:

  • rodzaju aktywa
  • jurysdykcji
  • waluty
  • branży

Ta cecha czyni go idealnym instrumentem dywersyfikacji ryzyka.

Płatności bez odwzorowania w systemie finansowym

Fizyczna gotówka jest królem prywatnych płatności. Podobnie do gotówki, płatności bitcoinami nie znajdują odwzorowania w systemach bankowych, kartowych, płatniczych.

Dlatego Bitcoin jest świetnym uzupełnieniem gotówki przy płatnościach:

  • na odległość
  • lokalnych o dużej wartości (gdzie gotówka staje się niepraktyczna)
Niuans: niestety standardowo transakcje bitcoinowe są publicznie widoczne. Aby uzyskać oczekiwaną prywatność, należy wykonać szereg dodatkowych kroków, co wyjaśnimy w oddzielnym artykule.

Płatności online bez podawania wrażliwych danych

Przy płatności bitcoinami nie podaje się nazwiska, adresu, danych karty płatniczej, hasła do banku, ani innych wrażliwych danych. Nie ma zatem niebezpieczeństwa wycieku wrażliwych danych użytkownika.

Jest to niezwykle istotne w dobie wycieków danych, w tym często z największych i “zaufanych” firm. Wycieknięty komplet danych użytkownika może służyć nie tylko do zrobienia zakupów w jego imieniu (to mamy szansę skutecznie zareklamować) ale również do zaciągnięcia w jego imieniu zobowiązań finansowych (np. pożyczek), które “reklamują się” już znacznie trudniej.

W tym sensie płatności bitcoinami są bezpieczniejsze dla konsumenta.

Niuans: transakcje Bitcoin są nieodwracalne, nie ma "chargebacka". W przypadku zaufanych sprzedawców nie jest to problemem. Natomiast w środowiskach niskiego zaufania stosuje się mechanizm escrow (arbitraż), uzyskując efekt analogiczny do chargebacka. Niuans: transakcje bitcoinowe są stosunkowo drogie. Orientacyjnie (2019), od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu złotych. Wysokość opłaty nie zależy jednak od kwoty transakcji - zależy od obciążenia sieci i szczegółów technicznych transakcji. Jak zminimalizować opłaty do groszy, opiszemy w oddzielnym artykule.

Akceptowanie płatności w branżach nieobsługiwanych przez operatorów

Operatorzy płatności (tacy jak PayU czy PayPal) definiują długą listę wyłączeń branż, które nie mogą korzystać z ich platformy. Jest to związane częściowo z dużą skalą fraudów w tych branżach (co stanowi koszt operatora) a częściowo z ich niejednolitą sytuacją prawną (legalne w jednych jurysdykcjach, uregulowane lub nielegalne w innych jurysdykcjach).

Przykładową branżą, gdzie Bitcoin jest szeroko stosowany, jest hazard.

Płatności bitcoinowych nie da się zablokować ani wycofać. Mają one charakter bezpośredni, tak samo jak fizyczna gotówka. Innymi słowy, transakcje bitcoinowe są niemożliwe do ocenzurowania. Ta cecha jest pochodną skrajnej decentralizacji systemu i jest fundamentem wartości Bitcoina.

Podsumowanie

Artykuł skupia się na praktycznych zastosowaniach Bitcoina dziś, tu i teraz, dla osób fizycznych i małych biznesów.

Świadomie zostały pominięte zastosowania specjalistyczne (jak dowód posiadania informacji w przeszłości), zastosowania niemające odniesienia w polskiej rzeczywistości (kraje z ograniczonym dostępem do światowego systemu finansowego), oraz potencjalne przyszłe zastosowania (jak strumieniowanie pieniędzy czy rozliczenia pomiędzy autonomicznymi bytami niemającymi tożsamości prawnej).